Od kilku lat firma nasza oferuje usługi typu - Nadzory budowlane. Jest ona adresowana do inwestorów indywidualnych jak i instytucjonalnych na terenie województwa mazowieckiego.

     Nawet dobrze znany wykonawca powinien być kontrolowany przez osobę z należytymi kwalifikacjami i uprawnieniami, reprezentującą wyłącznie interesy inwestora. Znalezienie kogoś takiego często nie jest łatwe, a nasz projektant nie zawsze posiada stosowne uprawnienia bądź czas. Rozpoczynając budowę lub poważniejszy remont mamy do wyboru dwie główne możliwości:

- Zaangażować firmę i własnego kierownika budowy.
- Zaangażować firmę i własnego inspektora nadzoru.

     Znalezienie kierownika budowy, który, ponosi całość odpowiedzialności (również finansowej) za jakość i terminowość realizowanych prac, jest rzeczą niezwykle trudną. Musi to być osoba posiadająca uprawnienia budowlane.

Dlatego dużo wygodniejszą dla inwestora opcją jest zaangażowanie inspektora nadzoru. W tym przypadku nie wolno wybrać na to stanowisko osoby zaproponowanej przez wykonawcę. Inspektor nadzoru jest to również osoba posiadająca stosowne uprawnienia budowlane, inaczej jednak wygląda sprawa odpowiedzialności. Inspektor nadzoru kontroluje każdy etap pracy, dokonuje odbioru robót bądź ich etapów i przysługuje mu, w uzasadnionych przypadkach, prawo wstrzymania prac. W razie nie odebrania kolejnego etapu wskazuje, co należy poprawić, a swoje uwagi wpisuje do dziennika budowy. Podpisuje również stosowne protokoły odbioru robót.

Masz pytania - zadzwoń (22) 716 10 90 lub napisz