Jedną z usług świadczonych przez nasze przedsiębiorstwo, jest opracowywanie wszelkiego rodzaju kosztorysów budowlanych.

WYKONUJEMY KOSZTORYSY:
- Inwestorskie i ślepe (dla inwestorów).
- Ofertowe i powykonawcze (dla wykonawców).
- Pod kredyt do banku.
- Metodą szczegółową i uproszczoną.
A PONAD TO:
- Opracowujemy oferty na roboty budowlane.
- Przygotowujemy umowy na roboty budowlane.
- Weryfikujemy dostarczone kosztorysy.

     Osób mających na co dzień kontakt z budownictwem (zwłaszcza w sektorze publicznym) nie trzeba przekonywać, że w przygotowaniu inwestycji i rozliczeniach, kosztorys jest rzeczą niezbędną.

KOSZTORYS BUDOWLANY UMOŻLIWIA:
- Zaoszczędzenie sporej sumy - nawet do kilkunastu procent kosztów przyszłej budowy.
-

Określić koszt wykonania poszczególnych etapów budowy lub remontu, a także koszt wykonania różnych elementów budowy (fundamenty, ściany, stropy, dach, tynki, stolarka, posadzki itp.), co ma duże znaczenie przy wprowadzaniu przez inwestora zmian w trakcie prowadzenia prac.

-
 

Przeanalizowanie skutków finansowych różnych wariantów rozwiązań budowlanych praktycznie na każdym etapie budowy.

Kosztorysy wykonujemy za pomocą programu komputerowego w oparciu o aktualną bazę danych katalogów KNR, KNNR, KSNR, KNR(WACETOB), KNR(INSTAL), ZKNR, TZKNBK, KNKRB. Zawsze aktualne bazy cenowe.  

Masz pytania - zadzwoń (22) 716 10 90 lub napisz